Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 17.12.2015

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade med 5 procent under juli - september 2015 jämförd med år innan

Under tredje kvartalet 2015 var värdepappersföretagens rörelsevinst 28 miljoner euro, vilket är 5 procent mer än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 12 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2009–2015, milj. euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2009–2015, milj. euro

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/03/spy_2015_03_2015-12-17_tie_001_sv.html