Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2015
HALLINTOKULUT, yhteensä 195 645 1)
1. Henkilöstökulut 114 915
1.1 Palkat ja palkkiot 93 975
1.2 Henkilösivukulut 20 940
2. Muut hallintokulut 80 729
2.1 Toimistokulut 8 555
2.2 ATK-kulut 21 998
2.3 Yhteyskulut 3 687
2.4 Edustus- ja markkinointikulut 8 138
2.5 Tutkimus- ja kehittämiskulut 90
2.6 Muut henkilökulut (kuin henkilöstökulut) 4 368
2.7 Muut hallinnon kulut 33 893
1) Tuloslaskelman hallintokulut eroavat liitetaulukko 3. hallintokulujen erittelystä, koska sijoituspalveluyritykset voivat ilmoittaa osan hallintokuluista ‘Muut liiketoiminnan kulut’ erässä.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 31.12.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/04/spy_2015_04_2016-04-18_tau_003_fi.html