Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2016
HALLINTOKULUT, yhteensä 46 411 1)
1. Henkilöstökulut 27 622
1.1 Palkat ja palkkiot 22 229
1.2 Henkilösivukulut 5 393
2. Muut hallintokulut 18 789
2.1 Toimistokulut 2 108
2.2 ATK-kulut 5 331
2.3 Yhteyskulut 986
2.4 Edustus- ja markkinointikulut 1 899
2.5 Tutkimus- ja kehittämiskulut 10
2.6 Muut henkilökulut (kuin henkilöstökulut) 1 132
2.7 Muut hallinnon kulut 7 323
1) Tuloslaskelman hallintokulut eroavat liitetaulukko 3. hallintokulujen erittelystä, koska sijoituspalveluyritykset voivat ilmoittaa osan hallintokuluista ‘Muut liiketoiminnan kulut’ erässä.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 7.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten hallintokulujen erittely 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/01/spy_2016_01_2016-07-07_tau_003_fi.html