Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.10.2016

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade från april–juni året innan

Under andra kvartalet år 2016 var värdepappersföretagens rörelsevinst 27 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med 13 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade rörelsevinsten med 7 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2009-2016, milj. euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2009-2016, milj. euro

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/02/spy_2016_02_2016-10-24_tie_001_sv.html