Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2016, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016 1.1.- 30.9.2016
Korkotuotot 208 469 681
Korkokulut 81 166 250
RAHOITUSKATE 127 303 431
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) 1 2
Osinkotulot 1 940 2 092 2 107
Palkkiotuotot 89 663 183 073 276 597
(Palkkiokulut) 23 694 47 472 71 763
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 113 100 158
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 7 179 763
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 77 172 417
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 23 372 438
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 17 65 200
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot -246 -246 -230
Muut liiketoiminnan tuotot 6 310 12 170 21 146
(Muut liiketoiminnan kulut) 6 506 8 689 12 759
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 67 831 142 117 217 501
(Hallinnon kulut) 47 205 93 785 136 172
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 27 648 54 591 79 757
josta: Muut hallintokulut 19 558 39 194 56 415
(Poistot) 1 034 2 052 2 934
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -25 -42 -42
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) - -60 -50
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) - - -
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) - - -
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo - - -
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin - - -
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - .. 2)
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 19 617 46 382 92 586
(Tilinpäätössiirrot) -661 2 839 4 839
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 4 075 8 965 17 717
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 16 202 34 578 70 030
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen - - -
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen - -2 -
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 16 202 34 576 70 030
1) ei yhtään havaintoa
2) tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/03/spy_2016_03_2016-12-22_tau_001_fi.html