Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.4.2017

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuoden loka-joulukuusta

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa euroa vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä. Liikevoitto kasvoi 14 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Koko vuoden liikevoitto tippui viime vuoden 143 miljoonasta eurosta 134 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2016, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2016, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuotot ovat sijoituspalveluyritysten suurin tuloerä. Vuoden neljännellä neljänneksellä palkkiotuotot kasvoivat 9,5 prosentilla 121 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavan neljänneksen 110 miljoonasta eurosta. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotoissa kasvua oli 27 miljoonaa euroa ja 28,9 prosenttia. Palkkiotuottoja saatiin vuoden aikana 397 miljoonaa euroa, mikä oli 32 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkiokulut olivat 27 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Edelliseen neljännekseen verrattuna kasvua oli 3 miljoonaa euroa. Palkkiokuluja maksettiin vuoden aikana 99 miljoonalla eurolla, mikä oli 3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Osinkotulot

Sijoituspalveluyritysten osinkotulot vuonna 2016 olivat 3,9 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna osinkotulot olivat 11,0 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä sijoituspalveluyritykset saivat osinkotuloja 1,7 miljoonan euron edestä. Edellisenä vuonna neljännen neljänneksen osinkotulot jäivät alle 0,1 miljoonaan euroon.

Hallintokulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä oli hallintokulut, joita kertyi vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 57 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna hallintokuluja oli 15 miljoona euroa enemmän. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 33 miljoonaa euroa eli 58 prosenttia koko hallintokuluista. Muut hallintokulut olivat 24 miljoonaa euroa, mikä on 3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuositasolla sijoituspalveluyritysten hallintokulut laskivat 2,3 prosentilla edellisen vuoden 198 miljoonasta eurosta 193 miljoonaan euroon.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 393 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen oli 3 miljoonaa euroa. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 62 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2016 neljännen neljänneksen lopussa 65 kappaletta, joista 53 teki voitollisen tuloksen tilivuoden aikana.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/04/spy_2016_04_2017-04-18_tie_001_fi.html