Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.10.2017

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot kasvoivat edellisvuoden huhti-kesäkuusta

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 14 miljoonaa euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoittoa kertyi 5 miljoonaa euroa enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2017, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2017, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuotot ovat sijoituspalveluyritysten merkittävin tuloerä. Palkkiotuottoja kertyi toisella neljänneksellä 113 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 19 miljoonaa euroa, eli 20,4 prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi 8 miljoonaa euroa enemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 28 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa euroa, eli 17,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokulut olivat 2 miljoonaa euroa suuremmat.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä oli hallintokulut, joita kertyi vuoden 2017 toisella neljänneksellä 46 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoona euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 2 miljoona euroa vähemmän edelliseen neljännekseen verrattuna. Henkilöstökulut olivat 26 miljoonaa euroa eli 58 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut laskivat viime vuodesta 0,5 miljoonaa euroa. Muut hallintokulut olivat puolestaan 19 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 358 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 11 prosenttia viime vuoden toisen neljänneksen 323 miljoonasta eurosta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta pieneni lähes 68 prosentista noin 62 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa 66 kappaletta, joista 43 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/02/spy_2017_02_2017-10-13_tie_001_fi.html