Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.6.2019

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under första kvartalet 2019

Under första kvartalet år 2019 var värdepappersföretagens rörelsevinst 22 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med 12 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna minskade med 21 miljoner euro till 89 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2019, mn euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2019, mn euro

Värdepappersföretagen erbjuder sina kunder tjänster förknippade med placeringsverksamhet, såsom investeringsrådgivning, kapitalförvaltning samt mottagande, vidarebefordran och utförande av order avseende finansiella instrument. De viktigaste posterna i resultaträkningen, vad gäller intäkter av och utgifter för värdepappersföretagens affärsverksamhet, är provisionsintäkter och kostnader. Rörelsevinsten bestäms i betydande grad förutom av provisionsintäkter och -kostnader också av administrativa kostnader. Ibland kan också andra poster, som t.ex. långfristiga tillgångar som klassificeras som att de innehas för försäljning med vinst/förlust, ha stor inverkan på räkenskapsperiodens vinst.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkkoi Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/01/spy_2019_01_2019-06-27_tie_001_sv.html