Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.10.2019

Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter minskade under andra kvartalet 2019

Under andra kvartalet år 2019 var värdepappersföretagens rörelsevinst 30 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med ungefär 6 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna minskade med 8 miljoner euro från året innan till 99 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2019, mn euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2019, mn euro

Värdepappersföretagen erbjuder sina kunder tjänster förknippade med placeringsverksamhet, såsom investeringsrådgivning, kapitalförvaltning samt mottagande, vidarebefordran och utförande av order avseende finansiella instrument. De viktigaste posterna i resultaträkningen, vad gäller intäkter av och utgifter för värdepappersföretagens affärsverksamhet, är provisionsintäkter och -kostnader. Rörelsevinsten bestäms i betydande grad förutom av provisionsintäkter och -kostnader också av administrativa kostnader. Ibland kan också andra poster, som t.ex. långfristiga tillgångar som klassificeras som att de innehas för försäljning med vinst/förlust, ha stor inverkan på räkenskapsperiodens vinst.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2019/02/spy_2019_02_2019-10-11_tie_001_sv.html