Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2019, 1 000 euroa (Korjattu 30.3.2020)

Korjattu 30.3.2020. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019 1.1.- 30.9.2019
Korkotuotot 121 237 315
(Korkokulut) 103 216 334
RAHOITUSKATE 17 21 -19
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. ..
Osinkotulot 1 395 2 941 3 135
Palkkiotuotot 88 971 187 734 277 952
(Palkkiokulut) 23 754 46 908 67 796
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto .. .. -97
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto .. 587 747
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. -1 252 ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 195 389 538
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -51 -105 -150
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. ..
Liiketoiminnan muut tuotot 5 501 12 030 18 084
(Liiketoiminnan muut kulut) 3 878 7 892 11 810
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 68 475 147 642 219 333
(Hallinnon kulut) 45 283 92 943 133 734
josta: (Henkilöstökulut) 27 158 56 069 78 624
josta: (Muut hallintokulut) 18 125 36 873 55 111
(Poistot) 1 221 2 500 3 802
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. .. ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 21 719 51 697 81 042
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 8 698 19 076 30 176
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 13 021 32 621 50 866
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 13 021 32 621 50 866

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2019, 1 000 euroa (Korjattu 30.3.2020) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/03/spy_2019_03_2019-12-18_tau_001_fi.html