Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.10.2020

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto laskivat vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 5 miljoonaa euroa vähemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot laskivat 11 miljoonalla eurolla 88 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2020, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2020, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2020 toisella neljänneksellä 88 miljoonaa euroa. Laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 11 miljoonaa euroa, eli 10,7 prosenttia. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 23 miljoonaa euroa, mikä vastaa palkkiokulujen määrää vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2020 toisella neljänneksellä yhteensä 44 miljoonaa euroa, mikä oli 3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Henkilöstökulut olivat 26 miljoonaa euroa eli noin 58 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökuluja oli noin 3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa oli 338 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2019 toisen neljänneksen 320 miljoonasta eurosta oli noin 5 prosenttia. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta puolestaan kasvoi edellisen vuoden toisen neljänneksen 67 prosentista 69 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa 50 kappaletta, joista 30 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/02/spy_2020_02_2020-10-15_tie_001_fi.html