Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2020 1.1.- 30.6.2020 1.1.- 30.9.2020 1.1.- 31.12.2020
Korkotuotot 112 265 336 343
(Korkokulut) 239 619 907 1 345
RAHOITUSKATE -127 -354 -572 -1 002
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1) 2) .. .. ..
Osinkotulot 1 281 1 878 2 156 7 312
Palkkiotuotot 111 340 199 570 317 180 457 814
(Palkkiokulut) 38 611 61 455 92 699 129 397
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto .. .. .. ..
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto .. .. .. ..
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 632 1 345 1 786 1 781
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. .. .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -64 -55 -76 -64
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. .. ..
Liiketoiminnan muut tuotot 7 029 15 220 22 453 31 842
(Liiketoiminnan muut kulut) 5 032 9 120 13 416 18 625
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 76 377 147 578 237 772 350 532
(Hallinnon kulut) 47 276 91 201 132 361 174 359
josta: (Henkilöstökulut) 27 473 53 056 76 188 98 442
josta: (Muut hallintokulut) 19 803 38 145 56 172 75 917
(Kriisiratkaisurahasto- ja talletussuojamaksut) .. .. .. ..
(Poistot) 1 038 2 528 3 682 4 967
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. .. .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. .. .. 808
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 27 816 53 225 100 856 168 487
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 10 671 20 476 35 786 65 995
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 17 146 32 749 65 070 102 492
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen . . . .
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 17 130 32 700 65 017 102 435
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 22.04.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/04/spy_2020_04_2021-04-22_tau_001_fi.html