Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.4.2021

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 22 miljoonaa euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat 10 miljoonalla eurolla 141 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2020, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2020, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 141 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 7,7 prosenttia, eli noin 10 miljoonaa euroa. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 37 miljoonaa euroa, joka on noin neljä miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin.

Vuonna 2020 sijoituspalveluyritysten yhteenlasketut palkkiotuotot olivat 458 miljoonaa euroa. Edellisestä vuodesta palkkiotuotot kasvoivat 12,1 prosenttia, eli noin 49 miljoonaa euroa. Palkkiokuluja sijoituspalveluyritykset maksoivat vuoden aikana 29 miljoonaa euroa enemmän kuin edeltävänä vuonna, yhteensä 129 miljoonaa euroa.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä yhteensä 42 miljoonaa euroa, joka on noin 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Henkilöstökulut olivat 22 miljoonaa euroa, eli 53 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökuluja oli noin seitsemän miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Koko vuoden 2020 yhteenlasketut hallinnon kulut laskivat noin 11 miljoona euroa 174 miljoonaa euroon. Hallinnon kuluista henkilöstökuluja oli noin yhdeksän miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2020 lopussa oli 420 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden lopusta oli 3,8 prosenttia, eli noin 15 miljoonaa euroa. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta puolestaan kasvoi noin 1,1 prosenttia edellisestä vuodesta 68,8 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2020 viimeisen neljänneksen lopussa 48 kappaletta, joista 36 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.04.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/04/spy_2020_04_2021-04-22_tie_001_fi.html