Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.12.2021

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 60 miljoonaa euroa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 13 miljoonaa euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat vuodentakaisesta 38 miljoonalla eurolla 155 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2021, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2021, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 155 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli noin 38 miljoonaa euroa. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi 45 miljoonaa euroa, joka on noin 13 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä yhteensä 44 miljoonaa euroa, joka on 3 miljoona euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Henkilöstökulut olivat 26 miljoonaa euroa, eli 60 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut kasvoivat 3 miljoonaa euroa vuodentakaisesta.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo kolmannen neljänneksen lopussa oli 490 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä oli 26,6 prosenttia, eli noin 103 miljoonaa euroa. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta kasvoi 5,7 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta 74,4 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2021 kolmannen neljänneksen lopussa 50 kappaletta, joista 39 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leevi Suppanen 029 551 3087, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2021/03/spy_2021_03_2021-12-16_tie_001_fi.html