Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Fondandel

En placeringsfond är uppdelad i lika stora fondandelar som ger lika rätt i fondens egendom.

Fondens värde

Fondens värde utgörs av marknadsvärdet av fondens placeringar med avdrag för eventuella skulder.

Nettoteckning av fondandelar

Antalet tecknade fondandelar i en fond minus antalet inlösta fondandelar under en bestämd tidrymd.

Placeringsfond

Ett fondbolag som sköter en placeringsfond samlar in medel från privatpersoner och juridiska personer och investerar dem i flera olika värdepapper, vilka utgör en placeringsfond.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placeringsfonder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/srah/kas_sv.html