Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken över placeringsfonder innehåller kvartalsvisa uppgifter om fondernas placeringar, fondandelar och fondandelsinnehav.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placeringsfonder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/srah/meta_sv.html