Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tilastokeskus on lopettanut sijoitusrahastotilaston laadinnan ja julkaisemisen

Tilastokeskus on lopettanut neljännesvuosittaisen sijoitusrahastotilaston laadinnan ja julkaisemisen vuoden 2009 alusta. Sijoitusrahastotilaston tietoja on julkaistu neljännesvuosittain tilaston kotisivulla. Tilaston kotisivuilla säilytetään vanhat julkaisut ja aikasarjat.

Suomen Pankki tulee vastaamaan kansallisten tilastotietojen julkaisusta kuukausitasolla vuoden 2008 joulukuun tiedoista alkaen. Suomen Pankin tilaston rahastotyyppiluokitus on EKP:n asetuksen mukainen (EKP/2007/8) ja tulee eroamaan Tilastokeskuksen käyttämästä kansallisesta luokituksesta. Suomen Pankki aloittaa tietojen julkaisemisen kesäkuussa 2009 osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/index.htm sekä sähköisessä Rahoitusmarkkinat -julkaisussa osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/tilastojulkaisut/ramati.htm.


Päivitetty 12.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoitusrahastot [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/srah/srah_2009-03-12_uut_001.html