Publicerad: 14.5.2008

Fler äktenskap, oförändrat antal skilsmässor

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks det 29 497 äktenskap i Finland år 2007. Detta är 1 261 mer än året innan. År 2006 ingicks 28 236 äktenskap. Under 2000-talet har antalet ingångna äktenskap varierat rätt så kraftigt från år till år.

År 2007 var den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifter sig första gången 29,9 år och hos män 32,3 år. Året innan var motsvarande siffra 29,7 respektive 32,1 år.

År 2007 slutade 13 244 äktenskap i skilsmässa, vilket är 31 färre än föregående år. År 2006 beviljades 13 255 äktenskapsskillnader. De senaste åren har det varit mycket lite variation i antalet äktenskapsskillnader.

År 2007 registrerades 213 partnerskap. Av dessa var 93 par män och 120 par kvinnor. År 2006 registrerades 191 partnerskap. Antalet upplösta partnerskap var 67. Av dessa var 22 par män 45 par kvinnor. År 2006 var antalet upplösta partnerskap bland registrerade par 30.

Äktenskap och skilsmässor 1965–2007

Äktenskap och skilsmässor 1965–2007

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 14.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2007/ssaaty_2007_2008-05-14_tie_001_sv.html