Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.5.2010

Färre äktenskap, antalet skilsmässor nästan oförändrat

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks det 29 836 äktenskap i Finland år 2009. Detta är nästan 1 200 färre än året innan. År 2008 ingicks 31 014 äktenskap. Fr.o.m. senare delen av 1990-talet har antalet ingångna äktenskap varierat rätt så kraftigt från år till år. Trots årliga variationer har antalet äktenskap stigit under de senaste åren.

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2009

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2009

De genomsnittliga åldrarna hos män och kvinnor som gifter sig var oförändrade. År 2009 var den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifter sig första gången 30,2 år och hos män 32,5 år. Under 2000-talet har den genomsnittliga åldern hos både män och kvinnor som gifter sig första gången stigit med 1,6 år.

År 2009 slutade 13 527 äktenskap i skilsmässa, vilket är 56 fler än föregående år. År 2008 beviljades 13 471 äktenskapsskillnader. Redan under två decennier har det varit mycket lite variation i antalet äktenskapsskillnader.

År 2009 registrerades 246 partnerskap. Av dessa var 91 par män och 155 par kvinnor. År 2008 registrerades 249 partnerskap. Antalet upplösta partnerskap var 53. Av dessa var 19 par män och 34 par kvinnor. År 2008 var antalet upplösta partnerskap bland registrerade par 45.

Förändringar i civilstånd och medelålder av kvinnor och män som ingått i första äktenskap 2000–2009

Korrigerad 4.5.2011. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 7.
  År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ingångna äktenskap    26 150    24 830    26 969    25 815   29 342    29 283    28 236    29 497    31 014    29 836
Skilsmässor 13 913 13 568 13 336 13 475 13 234 13 383 13 255 13 224 13 471 13 527
Medelålder i första äktenskap, kvinnor 28,6 28,7 29,1 29,2 29,7 29,6 29,7 29,9 30,2 30,2
Medelålder i första äktenskap, män 30,9 31,0 31,3 31,5 32,1 31,8 32,1 32,3 32,5 32,5
Registrerade partnerskap   . . 446 190 186 200 191 213 249 246
Skilsmässor vid registrerade partnerskap . . 2 6 15 31 30 67 45 53

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 6.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2009/ssaaty_2009_2010-05-06_tie_001_sv.html