Liitekuvio 4. Avioerojen kertymä eri vuosina solmituissa avioliitoissa vuoden 2010 loppuun mennessä

Liitekuvio 4. Avioerojen kertymä eri vuosina solmituissa avioliitoissa vuoden 2010 loppuun mennessä

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 6.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2010, Liitekuvio 4. Avioerojen kertymä eri vuosina solmituissa avioliitoissa vuoden 2010 loppuun mennessä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2010/ssaaty_2010_2011-05-06_kuv_004_fi.html