Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 6.5.2011

Naimisiin mennään entistä vanhempana

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2010 ensimmäisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 30,3 vuotta ja miesten 32,6 vuotta. Ensimmäistä avioliittoa solmivat ovat vuosi vuodelta yhä vanhempia. Ensimmäisen kerran avioituvien naisten keski-ikä on kohonnut runsaassa neljässä vuosikymmenessä noin 7 vuotta ja miesten noin 8 vuotta.

Ensimmäisen avioliiton solmineiden keski-ikä sukupuolen mukaan 1960–2010

Ensimmäisen avioliiton solmineiden keski-ikä sukupuolen mukaan 1960–2010

Vuonna 2010 solmittujen avioliittojen määrä pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Avioliittoja solmittiin 29 952, mikä on 116 enemmän kuin edellisenä vuonna. Ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista avioliitoista on pysynyt 77 prosentissa koko 2000-luvun alun ajan.

Ulkomailla syntyneiden aviopuolisoiden osuus on lisääntynyt parin vuosikymmenen aikana. Vuonna 2010 avioliiton solmineiden Suomessa syntyneiden miesten morsiamista kahdeksan prosenttia oli ulkomailla syntyneitä, 1990-luvun alussa vain prosentti. Vastaavasti Suomessa syntyneiden naisten sulhasista seitsemän prosenttia oli ulkomailla syntyneitä, 1990-luvun alussa myös vain prosentti.

Avioeroja myönnettiin vuonna 2010 lähes sama määrä kuin edellisenä vuonna. Avioeroon päättyi 13 619 avioliittoa, mikä on 52 enemmän kuin vuotta aiemmin. Avioerojen määrä on noussut lievästi vuodesta 2007 lähtien. Määrän nousu on kuitenkin niin vähäinen, että avioeronneisuuden taso on pysynyt ennallaan.

Vuonna 2010 avioeroon päättyneitä avioliittoja, joissa kumpikin puolisoista oli ensimmäisessä avioliitossaan, oli 70 prosenttia kaikista avioeroista. Vuonna 1990 vastaava prosenttiosuus oli vielä 80.

Parisuhteita rekisteröitiin 322 vuonna 2010. Näistä 124 oli mies- ja 198 naisparia. Vuonna 2009 parisuhteita rekisteröitiin 246. Rekisteröityjen parien eroja oli 64. Näistä 22 oli mies- ja 42 naisparien eroja. Vuonna 2009 rekisteröityjen parien eroja oli 53.

Siviilisäädyn muutoksia ja avioliiton solmineiden keski-ikä 2001–2010

  Vuosi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Solmitut avioliitot    24 830    26 969    25 815   29 342    29 283    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952
Avioerot 13 568 13 336 13 475 13 234 13 383 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619
1. avioliiton solmineiden naisten keski-ikä 28,7 29,1 29,2 29,7 29,6 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3
1. avioliiton solmineiden miesten keski-ikä 31,0 31,3 31,5 32,1 31,8 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6
Rekisteröidyt parisuhteet      . 446 190 186 200 191 213 249 246 322
Erot rekisteröidystä parisuhteesta . 2 6 15 31 30 67 45 53 64

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (276,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 6.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2010/ssaaty_2010_2011-05-06_tie_001_fi.html