Liitekuvio 4. Avioerojen kertymä eri vuosina solmituissa avioliitoissa vuoden 2011 loppuun mennessä

Liitekuvio 4. Avioerojen kertymä eri vuosina solmituissa avioliitoissa vuoden 2011 loppuun mennessä

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2011, Liitekuvio 4. Avioerojen kertymä eri vuosina solmituissa avioliitoissa vuoden 2011 loppuun mennessä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2011/ssaaty_2011_2012-04-20_kuv_004_fi.html