Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.4.2016

Antalet ingångna äktenskap började öka något

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ökade antalet ingångna äktenskap år 2015, medan det minskade de två föregående åren. Totalt ingicks 24 708 äktenskap, vilket var 246 fler än året innan. Bland personer som var kring 40 år var ingåendet av äktenskap något vanligare än året innan, medan det bland yngre eller äldre antingen minskade något eller var oförändrat.

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2015

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2015

Förändringar i civilstånd, medelålder av kvinnor och män som ingått första äktenskap 2006–2015

  År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingångna äktenskap    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408 28 878 25 119 24 462 24 708
Skilsmässor 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469 13 040 13 766 13 682 13 939
Medelålder i första äktenskap, kvinnor 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2
Medelålder i första äktenskap, män 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4
Medelålder i första skilsmässa, kvinnor 40,4 40,5 40,3 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4
Medelålder i första skilsmässa,män 42,7 42,8 42,5 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8
Registrerade partnerskap   191 213 249 246 322 333 329 373 333 318
Upplösta registrerade partnerskap 30 67 45 53 64 85 103 101 109 133

Källa: Förändringar i civilstånd 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (272,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2015/ssaaty_2015_2016-04-21_tie_001_sv.html