Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Avioituvuus ensimmäiseen avioliittoon iän mukaan sekä kokonaisavioituvuusluku¹ 2006–2017, puolisot eri sukupuolta

Ikä Vuosi
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kokonaisavioituvuusluku 66 68 71 68 69 64 64 56 54 53 53 50
15-19 4,7 4,4 4,3 4,4 4,3 4,0 4,0 3,7 3,3 2,7 2,9 2,7
20-24 30,7 31,4 31,2 30,6 29,3 26,5 25,7 23,6 21,9 20,3 18,7 17,3
25-29 76,3 77,9 79,8 75,6 75,1 67,9 68,9 59,1 56,1 53,9 52,0 47,9
30-34 67,4 71,3 73,3 70,2 71,8 68,1 64,6 57,7 56,0 54,3 52,3 49,4
35-39 36,2 38,1 44,0 40,6 43,.0 41,1 42,6 34,6 33,8 35,5 33,7 32,9
40-44 20,6 22,7 25,3 21,4 24,1 22,0 24,3 19,7 18,6 20,2 21,2 21,8
45-49 15,4 18,0 21,8 20,2 19,1 19,8 22,5 17,5 17,8 18,9 21,2 21,5
1) Kokonaisavioituvuusluku kuvaa, kuinka suuri osuus kaikista naisista, tässä 100 henkeä kohden, solmii eläessään avioliiton edellyttäen, että kukaan heistä ei kuole ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäinen avioituvuus on voimassa koko ajan näiden naisten kuuluessa ikäryhmään 15–49 vuotta. Se on laskettu summaamalla yhteen koko ikävälin ensimmäisten avioliittojen ikäryhmittäiset avioituvuusluvut. Avioituvuusluku lasketaan tässä suhteuttamalla avioliiton solmineet kaikkiin ikäryhmän naisiin.

Lähde: Siviilisäädyn muutokset 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 02 2017, Liitetaulukko 1. Avioituvuus ensimmäiseen avioliittoon iän mukaan sekä kokonaisavioituvuusluku¹ 2006–2017, puolisot eri sukupuolta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/02/ssaaty_2017_02_2018-11-14_tau_001_fi.html