Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kvinnor som ingått äktenskap efter ålder och makens ålder 2017, tvåkönade par

Mannens ålder Kvinnans ålder
Åldersklasser totalt -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
Åldersklasser totalt 23 843 393 2 667 6 370 4 901 2 916 1 960 2 180 989 664 420 202 181
-19 154 91 55 5 2 - 1
20-24 1 835 230 1 141 294 90 38 19 13 3 7
25-29 5 238 54 1 063 3 223 638 165 47 28 16 3 1
30-34 5 465 12 287 2 118 2 324 528 123 44 18 7 1 3
35-39 3 366 3 82 514 1 249 1 099 291 85 29 10 2 1 1
40-44 2 093 20 131 406 631 609 229 46 14 4 1 2
45-49 2 357 1 11 56 135 300 606 995 186 51 12 3 1
50-54 1 233 2 5 21 44 103 167 422 332 101 30 6
55-59 936 3 5 8 26 63 249 249 222 94 13 4
60-64 619 1 5 18 23 97 83 191 151 40 10
65-69 261 1 5 8 11 20 40 87 65 24
70- 286 1 2 1 4 6 7 18 38 70 139

Källa: Förändringar i civilstånd 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2017, Tabellbilaga 2. Kvinnor som ingått äktenskap efter ålder och makens ålder 2017, tvåkönade par . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/02/ssaaty_2017_02_2018-11-14_tau_002_sv.html