Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Giftermål² landskapsvis 2006 - 2017, tvåkönade par

Område¹ År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hela Landet 22,6 23,4 24,4 23,3 23,2 21,9 22,1 19,1 18,4 18,5 18,2 17,6
Nyland 25,0 25,8 26,6 25,8 25,1 23,4 23,2 20,7 20,0 20,1 19,7 19,4
Egentliga Finland 22,1 22,8 25,0 23,2 22,9 21,1 21,2 18,6 18,4 18,4 17,8 18,1
Satakunta 21,9 21,6 23,6 21,4 20,9 21,5 21,4 18,8 17,5 18,0 19,2 17,6
Egentliga Tavastland 22,3 22,9 25,8 22,4 21,1 21,5 21,5 19,2 17,9 17,0 17,5 16,0
Birkaland 23,9 24,7 26,2 25,3 25,6 24,6 24,6 21,5 20,1 20,4 19,5 19,0
Päijänne-Tavastland 19,8 21,8 21,1 20,9 20,7 18,9 18,8 16,7 15,8 16,7 14,8 14,1
Kymmenedalen 20,3 20,6 22,7 21,8 21,1 19,5 20,1 17,6 15,8 15,8 15,9 14,8
Södra Karelen 18,7 18,7 18,4 19,8 19,4 19,8 17,3 14,9 15,7 14,2 15,2 13,7
Södra Savolax 17,2 17,5 17,3 15,3 16,4 15,8 15,5 14,2 13,5 13,5 13,3 12,9
Norra Savolax 19,5 20,1 21,4 19,0 20,2 19,5 20,8 17,1 16,2 15,5 14,6 15,2
Norra Karelen 17,7 19,3 19,4 17,6 18,9 16,9 19,4 15,7 15,9 15,2 15,6 14,3
Mellersta Finland 21,5 22,3 23,5 23,2 23,0 21,3 22,0 17,9 16,5 16,6 17,6 16,1
Södra Österbotten 19,5 22,8 22,3 22,0 22,8 21,6 22,2 18,1 18,6 18,2 17,1 16,1
Österbotten 24,6 23,9 27,4 24,0 24,6 22,8 22,4 19,2 18,6 20,1 21,2 20,2
Mellersta Österbotten 26,3 26,3 25,8 24,6 27,0 27,1 25,0 21,1 21,7 24,3 22,2 21,0
Norra Österbotten 26,6 28,0 27,8 27,2 27,5 25,2 25,6 21,1 21,0 20,4 19,9 19,2
Kajanaland 17,2 18,4 18,7 19,2 17,6 16,3 18,6 14,3 14,7 14,3 14,3 13,8
Lappland 19,3 19,6 20,0 19,6 20,7 19,2 21,7 17,1 16,4 16,7 16,4 14,7
Åland 18,1 17,8 21,0 17,9 21,0 16,3 20,2 16,7 16,2 16,5 17,0 15,4
1) Områdesindelning 1.1.2018.
2) Kvinnor som ingått äktenskap på 1 000 icke-gifta kvinnor och icke-registrerat partnerskap i motsvarande medelfolkmängden som fyllt 15 år.

Källa: Förändringar i civilstånd 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2017, Tabellbilaga 3. Giftermål² landskapsvis 2006 - 2017, tvåkönade par . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/02/ssaaty_2017_02_2018-11-14_tau_003_sv.html