Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2018

Personer av samma kön ingick 554 äktenskap

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks 26 542 äktenskap år 2017 och av dem var 554 äktenskap mellan samma kön. Ändringen av äktenskapslagen trädde i kraft 1.3.2017 och sedan dess har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap. Samtidigt upphörde registreringen av partnerskap mellan samma kön. Innan lagen trädde i kraft fastställdes dock ytterligare 36 partnerskap under januari–februari. Totalt ingicks 25 988 äktenskap, där makarna var av olika kön, vilket var 515 färre än året innan.

Äktenskap och skilsmässor år 1990–2017, tvåkönade par

Äktenskap och skilsmässor år 1990–2017, tvåkönade par

Förändringar i civilstånd, medelålder av kvinnor och män som ingått första äktenskap 2008–2017

  År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ingångna äktenskap    32 947   31 975 31 925 30 557 31 008 27 238 26 551 26 735 26 503 26 542
Skilsmässor 13 709 13 727 13807 13 681 13 251 13 989 13 915 14 170 13 775 13 485
Medelålder vid första äktenskap, tvåkönade par, kvinnor 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2 31,4 31,7
Medelålder vid första äktenskap, tvåkönade par, män 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4 33,7 33,9
Medelålder vid första skilsmässa, tvåkönade par, kvinnor 40,3 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4 40,5 40,6
Medelålder vid första skilsmässa, tvåkönade par, män 42,5 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8 42,8 42,9
Registrerade partnerskap 249 246 322 333 329 373 333 318 251 36 1)
Upplösta registrerade partnerskap 45 53 64 85 103 101 109 133 127 131
1) I januari och februari år 2017 registrerade partnerskap.

Källa: Förändringar i civilstånd 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (296,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 8.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/ssaaty_2017_2018-05-08_tie_001_sv.html