Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Giftermål i första äktenskapet efter ålder samt total index för första äktenskapet¹ 2007–2018, tvåkönade par

Ålder År
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total index för första äktenskap 68 71 68 69 64 64 56 54 53 53 50 47
15-19 4,4 4,3 4,4 4,3 4,0 4,0 3,7 3,3 2,7 2,9 2,7 2,4
20-24 31,4 31,2 30,6 29,3 26,5 25,7 23,6 21,9 20,3 18,7 17,3 16,4
25-29 77,9 79,8 75,6 75,1 67,9 68,9 59,1 56,1 53,9 52,0 47,9 44,9
30-34 71,3 73,3 70,2 71,8 68,1 64,6 57,7 56,0 54,3 52,3 49,4 45,4
35-39 38,1 44,0 40,6 43,.0 41,1 42,6 34,6 33,8 35,5 33,7 32,9 29,4
40-44 22,7 25,3 21,4 24,1 22,0 24,3 19,7 18,6 20,2 21,2 21,8 19,0
45-49 18,0 21,8 20,2 19,1 19,8 22,5 17,5 17,8 18,9 21,2 21,5 22,0
1) Totalindexet för första giftermål beskriver hur stor andel av alla kvinnor, här av 100 personer, som ingår äktenskap under foruttsättningen att ingen av dem avlider och att giftermålstalet efter åldersgrupp det aktuella året är i kraft hela den tid kvinnorna i fråga hör till åldersgruppen 15–49 år. Indexet beräknas genom att giftermålstalen efter åldersgrupp för det första äktenskapet i hela åldersintervallet summeras. Det åldersbestämda giftermålsfrekvens räknas här genom att antalet kvinnor som ingått äktenskap ställs i relationen till det totala antalet kvinnor i åldersgruppen.

Källa: Förändringar i civilstånd 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2018, Tabellbilaga 1. Giftermål i första äktenskapet efter ålder samt total index för första äktenskapet¹ 2007–2018, tvåkönade par . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2018/02/ssaaty_2018_02_2019-11-14_tau_001_sv.html