Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2019

Nedgången i giftermålsfrekvensen tilltog

Enligt Statistikcentralen blev nedgången i giftermålsfrekvensen kraftigare år 2018. På hela landets nivå har riktningen redan under mer än ett decennium varit nedåtgående för par av olika kön. Omgiftetalet har varit oförändrat, vilket har bromsat upp minskningen av giftermålsfrekvensen under de senaste åren. År 2018 minskade också omgiftetalet och då giftermålsfrekvensen i första äktenskap fortsatte att minska vände hela giftermålsfrekvensen i en brantare nedgång än tidigare. Figuren presenterar utvecklingen av giftermålsfrekvensen för kvinnor eftersom den är likadan som för män. Siffrorna som beräknats utgående från män är bara större än för kvinnor.

Giftermål¹, giftermål i första äktenskap² och omgifte³ år 1990–2018, tvåkönade par

Giftermål¹, giftermål i första äktenskap² och omgifte³ år 1990–2018, tvåkönade par
1. Kvinnor som ingått äktenskap på 1 000 icke-gifta kvinnor och kvinnor i icke-registrerat partnerskap som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängd.
2. Kvinnor som ingått sitt första äktenskap på 1 000 ogifta kvinnor som fyllt 15 år i motsvarande medelfolkmängd.
3. Omgifta kvinnor på 1 000 tidigare gifta kvinnor i motsvarande medelfolkmängd.

Giftermål i första äktenskapet efter kvinnans ålder 1990–2018, tvåkönade par

Giftermål i första äktenskapet efter kvinnans ålder 1990–2018, tvåkönade par

Giftermål¹ för kvinnor födda i Finland efter utbildningsnivå 2008–2018, tvåkönade par

Giftermål¹ för kvinnor födda i Finland efter utbildningsnivå 2008–2018, tvåkönade par
1. Summan av giftermålstal för 20–64-åringar enligt 5–årsgrupper multiplicerad med fem. Divisor för i giftermålstal enligt åldersgrupper är icke-gifta kvinnor och kvinnor i icke-registrerat partnerskap.
2. Innehåller specialyrkesutbildningsnivå.

Giftermål¹ landskapsvis² och i hela landet år 2017 och 2018, tvåkönade par

Giftermål¹ landskapsvis² och i hela landet år 2017 och 2018, tvåkönade par
1. Kvinnor som ingått äktenskap på 1 000 icke-gifta kvinnor och kvinnor i icke-registrerat partnerskap i motsvarande medelfolkmängd.
2. Områdesindelning 1.1.2019.

Kumulerade skilsmässor för kvinnor som ingått äktenskap under vissa år före slutet av år 2018, tvåkönade par

 Kumulerade skilsmässor för kvinnor som ingått äktenskap under vissa år före slutet av år 2018, tvåkönade par

Skilsmässor efter ingående av äktenskapsår och äktenskapets varaktighet, kvinnor, tvåkönade par

Skilsmässor efter ingående av äktenskapsår och äktenskapets varaktighet, kvinnor, tvåkönade par

Registrerade partnerskap 2002–2016 samt registrerade partnerskap och enkönade ingångna äktenskap år 2017¹–2018

Registrerade partnerskap 2002–2016 samt registrerade partnerskap och enkönade ingångna äktenskap år 2017¹–2018
1. År 2017 innehåller både registrerade partnerskap och ingångna äktenskap. År 2018 ingångna äktenskap.

Männens och kvinnornas medelålder vid första registrerat partnerskap eller första äktenskap 2002–2018

Männens och kvinnornas medelålder vid första registrerat partnerskap eller första äktenskap 2002–2018

Skilsmässofrekvens för registrerade par¹ och gifta par 2003–2018

Skilsmässofrekvens för registrerade par¹ och gifta par 2003–2018
1. Skilsmässor från registrerade partnerskap 2003–2017. År 2017 inkluderar också skilsmässor bland enkönade gifta par.

Källa: Förändringar i civilstånd 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (346,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 14.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2018/02/ssaaty_2018_02_2019-11-14_tie_001_sv.html