Liitekuvio 4. Avioeronneisuus naisen iän mukaan 2010, 2017 ja 2018, puolisot eri sukupuolta

Liitekuvio 4. Avioeronneisuus naisen iän mukaan 2010, 2017 ja 2018, puolisot eri sukupuolta

Lähde: Siviilisäädyn muutokset 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2018, Liitekuvio 4. Avioeronneisuus naisen iän mukaan 2010, 2017 ja 2018, puolisot eri sukupuolta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2018/ssaaty_2018_2019-06-18_kuv_004_fi.html