Tabellbilaga 2. Äktenskapsskillnader efter modernas ålder och antalet barn som inte fyllt 18 år 2019, tvåkönade par

Moderns ålder Antal barn
Totalt 0 1 2 3 4 5 6- 0-17 åriga barn totalt
Totalt 13 162 4 900 2 766 3 621 1 341 368 114 52 16 387
-19 11 7 3 1 5
20-24 264 152 62 44 6 168
25-29 1 067 406 262 289 83 25 2 1 199
30-34 1 970 509 411 653 268 91 30 8 3 084
35-39 2 516 384 448 1 046 424 136 49 29 4 776
40-44 2 409 389 553 953 394 86 25 9 4 168
45-49 1 913 651 599 483 145 22 8 5 2 154
50-54 1 381 870 339 143 21 7 1 722
55-59 806 712 84 9 1 106
60- 825 820 5 5

Källa: Förändringar i civilstånd 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2019, Tabellbilaga 2. Äktenskapsskillnader efter modernas ålder och antalet barn som inte fyllt 18 år 2019, tvåkönade par . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2019/02/ssaaty_2019_02_2020-11-12_tau_002_sv.html