Publicerad: 8.5.2020

Antalet ingångna äktenskap minskade ytterligare

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks 22 296 äktenskap år 2019, året innan var antalet 23 799. Antalet ingångna äktenskap minskade med 1 503 under ett år, vilket dock är klart mindre än fjolårets 2 743. Totalt ingicks 21 920 äktenskap där makarna var av olika kön, vilket är 1 492 färre än året innan. Personer av samma kön ingick 376 äktenskap, året innan var det 11 fler.

Äktenskap och skilsmässor år 1990–2019, tvåkönade par

Äktenskap och skilsmässor år 1990–2019, tvåkönade par

Giftermål efter kvinnans ålder 2010, 2018 och 2019, tvåkönade par

Giftermål efter kvinnans ålder 2010, 2018 och 2019, tvåkönade par

Skilsmässofrekvens efter kvinnans ålder 2010, 2018 och 2019, tvåkönade par

Skilsmässofrekvens efter kvinnans ålder 2010, 2018 och 2019, tvåkönade par

Förändringar i civilstånd, medelålder av kvinnor och män som ingått första äktenskap 2010–2019

  År
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingångna äktenskap 31 925 30 557 31 008 27 238 26 551 26 735 26 503 26 542 23 799 22 296
Skilsmässor 13807 13 681 13 251 13 989 13 915 14 170 13 775 13 485 13 145 13 365
Medelålder vid första äktenskap, tvåkönade par, kvinnor 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2 31,4 31,7 31,7 32,1
Medelålder vid första äktenskap, tvåkönade par, män 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4 33,7 33,9 33,9 34,2
Medelålder vid första skilsmässa, tvåkönade par, kvinnor 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4 40,5 40,6 40,8 41,1
Medelålder vid första skilsmässa, tvåkönade par, män 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8 42,8 42,9 43,0 43,4
1) Skilsmässor och upplösta registrerade partnerskap 64 85 103 101 109 133 127 133 132 126
1) Ända till året 2016 upplösta registrerade partnerskap. Från året 2017 skilsmässor av samma kö och upplösta registrerade partnerskap.

Källa: Förändringar i civilstånd 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 8.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2019/ssaaty_2019_2020-05-08_tie_001_sv.html