Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.11.2014

Merkittävimmät suorat sijoittajat Suomeen olivat Ruotsi ja Yhdysvallat vuonna 2013

Uudet tilastointistandardit ja aiempaa tarkemmalla tasolla kerätyt tiedot mahdollistavat Suomeen suuntautuvien suorien sijoitusten maakohtaisen analysoinnin myös perimmäisen suoran sijoittajan kotimaan mukaan perinteisen välittömän suoran sijoittajan kotimaan lisäksi. Erityisesti Yhdysvaltojen merkitys Suomeen suuntautuneiden suorien sijoitusten osalta kasvaa uudessa tarkastelussa.

Ulkomaiset suorat sijoitukset Suomeen sijoittajan kotimaan mukaan vuonna 2013, sijoituskanta

Ulkomaiset suorat sijoitukset Suomeen sijoittajan kotimaan mukaan vuonna 2013, sijoituskanta

Ruotsin ja Alankomaiden osuus Suomeen suuntautuneissa suorissa sijoituksissa korostuu, kun lukuja tarkastellaan välittömän suoran sijoittajan kotimaan mukaan. Kun lukuja verrataan perimmäisen suoran sijoittajan kotimaan mukaisiin lukuihin, nämä maat osoittautuvat pääoman kauttakulkumaiksi eli niistä välittömästi sijoitetaan Suomeen enemmän kuin mitä pääomaa tosiasiallisesti hallitaan. Vastaavasti Yhdysvalloista hallitaan suurempaa osaa Suomeen suuntautuvista suorista sijoituksista kuin tosiasiallisesti välittömästi sijoitetaan. Perimmäisen suoran sijoittajan mukaisessa tarkastelussa myös Suomen osuus on merkittävä. Tämä johtuu siitä, että kotimaiset yritykset kierrättävät pääomaa ulkomaisten tytäryhtiöidensä kautta takaisin Suomeen.

Suomesta sijoitetaan enemmän ulkomaille kuin ulkomailta Suomeen

Ulkomailta Suomeen suuntautuneiden suorien sijoitusten arvo oli vuoden 2013 lopussa 63,2 mrd. euroa. Tuottoja näistä sijoituksista kertyi 2,7 mrd. euroa, mikä vuoden 2013 lopun sijoitusten arvoon suhteutettuna vastaa 4,3 prosentin tuottoastetta. Välittömän maan mukaan tarkasteltuna Suomeen tehdään suoria sijoituksia erityisesti Ruotsista (52 % sijoituskannasta), Alankomaista (16 %) ja Tanskasta (7 %). Suomeen on sijoitettu erityisesti rahoitus- ja vakuutusalalle sekä muut palvelut -toimialalle.

Suomesta ulkomaille suuntautuneiden suorien sijoitusten arvo oli vuoden 2013 lopussa 106,9 mrd. euroa. Tuottoja näistä sijoituksista kertyi 6,2 mrd. euroa, mikä puolestaan vastaa 5,8 prosentin tuottoastetta. Suomesta on tehty suoria sijoituksia erityisesti Ruotsiin (31 % sijoituskannasta) ja Benelux-maihin (27 %). Sijoittajia ovat erityisesti metalliteollisuus- ja palveluyritykset.

Suorien sijoitusten sijoituskannat 2004-2013

Suorien sijoitusten sijoituskannat 2004-2013
1) Vuoden 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2004-2012 lukujen kanssa johtuen kansainvälisen tilastointistandardin muutoksista. Muutoksia ja niiden vaikutuksia käsitellään tarkemmin tähän julkaisuun sisältyvän katsauksen luvussa 2.

Tämä on ensimmäinen Ulkomaiset suorat sijoitukset -tilaston julkaisu ja nyt julkaistaan tilastovuotta 2013 koskevat tiedot. Jatkossa Tilastokeskus julkaisee vuosittain tietoa ulkomaisista suorista sijoituksista.


Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen 029 551 2238, Laura Wallenius 029 551 2997, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (356,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssij/2013/ssij_2013_2014-11-18_tie_001_fi.html