Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.10.2016

Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille vähenivät vuonna 2015

Suomesta ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten arvo vuoden 2015 lopussa oli 85,4 mrd. euroa, mistä oman pääoman sijoitusten osuus oli 97,7 mrd. euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo -12,3 mrd. euroa. Sijoituskannan arvo laski 10,7 mrd. euroa vuoden 2015 aikana.

Suorien sijoitusten sijoituskannat 2004-2015

Suorien sijoitusten sijoituskannat 2004-2015

¹) Luvut vuodesta 2013 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2004-2012 lukujen kanssa johtuen kansainvälisen tilastointistandardin muutoksista.

Ulkomailta Suomeen suuntautuneiden sijoitusten arvo oli 74,2 mrd. euroa, mikä on 1,6 mrd. euroa vähemmän kuin edellisvuoden lopussa. Suomella oli siten vuoden 2015 lopussa edelleen enemmän suoria sijoituksia ulkomaille kuin mitä ulkomailta oli sijoitettu Suomeen, vaikkakin suoriin sijoituksiin liittyvä nettosaaminen lähes puolittui 11,2 mrd. euroon edellisen vuoden 20,3 mrd. eurosta.

Maittain tarkasteltuna Suomen suorat sijoitukset suuntautuvat erityisesti Ruotsiin (34 % sijoituskannasta) ja Alankomaihin (15 %). Maaryhmittäin tarkasteltuna sijoitukset suuntautuvat pääosin EU:n alueelle, jonka yhteenlaskettu osuus sijoituskannasta vuoden 2015 lopussa oli 81 prosenttia.

Vuonna 2015 ulkomaille suuntautuneista sijoituksista Suomeen kertyi tuottoja yhteensä 6,7 mrd. euroa, mikä on 1,5 mrd. euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Osinkoja näistä sijoituksista saatiin 9,5 mrd. euroa ja korkoja 0,4 mrd. euroa. Vähentyneiden tuottojen ja pienentyneen sijoituskannan seurauksena Suomen saamat tuotot suhteutettuna ulkomaisten suorien sijoitusten arvoon pysyivät lähes edellisvuotisella tasolla.

Tähän julkistukseen sisältyy katsaus, jossa tarkastellaan tarkemmin ulkomaisten suorien sijoitusten globaalia kehitystä ja Suomeen suuntautuneita sijoituksia sekä näiden sijoitusten vaikutuksia Suomen kansantalouteen vuonna 2015.


Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (357,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssij/2015/ssij_2015_2016-10-27_tie_001_fi.html