Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2017

Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille kasvoivat selvästi vuonna 2016

Ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten kannan arvo vuoden 2016 lopussa oli 105,4 mrd. euroa, josta oman pääoman osuus oli 112,8 mrd. euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo -7,4 mrd. euroa. Sijoituskanta kasvoi 18,6 mrd. euroa edellisvuodesta. Vuonna 2016 Suomesta tehtiin suoria sijoituksia ulkomaille nettomääräisesti 23,2 mrd. euroa. Sijoitusten korkea taso selittyy pääasiassa yrityskaupoilla.

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2004–2016.

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2004–2016.
¹) Luvut vuodesta 2013 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2004–2012 lukujen kanssa johtuen kansainvälisen tilastointistandardin muutoksista.

Ulkomailta Suomeen suuntautuneiden sijoitusten arvo vuoden 2016 lopussa oli yhteensä 76,6 mrd. euroa, josta oman pääoman osuus oli 67,4 mrd. euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo 9,2 mrd. euroa. Suoria sijoituksia Suomeen tehtiin vuonna 2016 nettomääräisesti 10,5 mrd. euroa, mikä on selvästi enemmän kuin vuonna 2015, jolloin Suomeen suuntautuvien suorien sijoitusten nettomääräinen virta oli 1,3 mrd. euroa.

Maaryhmittäin tarkasteltuna sijoitukset Suomesta suuntautuvat pääosin EU:n alueelle, jonka yhteenlaskettu osuus sijoituskannasta vuoden 2016 lopussa oli 83 prosenttia. Euroalueelle kuuluvien maiden osuus ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten sijoituskannasta oli 51 prosenttia.

Tuottoja suorista sijoituksista kertyi ulkomailta Suomeen vuonna 2016 yhteensä 8,9 mrd. euroa ja Suomesta ulkomaille 5,2 mrd. euroa. Suomen saamat tuotot suhteutettuna ulkomaisten suorien sijoitusten kannan arvoon kasvoivat edellisvuodesta. Vuonna 2016 tuottoprosentti oli 8,4, kun vuotta aiemmin se oli 7,7.

Tähän julkistukseen sisältyy katsaus, jossa tarkastellaan tarkemmin ulkomaisten suorien sijoitusten kehitystä vuonna 2016.


Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristian Taskinen 029 551 2238, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (365,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssij/2016/ssij_2016_2017-11-30_tie_001_fi.html