Tabellbilaga 1. Utländska direktinvesteringar, stock enligt land, miljoner euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
I Finland Sverige 34 226 33 222 32 212 37 056 34 540 25 961
Nederländerna 15 736 9 993 13 751 13 509 11 853 14 577
Danmark 4 337 4 482 4 706 4 761 5 455 5 567
Tyskland 4 177 2 553 2 691 3 381 3 303 2 169
Luxemburg 3 457 3 478 8 390 788 8 474 12 467
I utlandet Sverige 29 375 33 057 30 425 28 930 28 247 27 000
Nederländerna 24 525 16 190 18 381 12 781 18 267 31 746
Tyskland 6 234 4 012 1 421 1 903 2 041 2 165
Belgien 9 795 7 741 5 252 2 976 3 179 1 271
Förenta staterna (USA) 9 787 8 801 5 938 7 633 6 690 1 545
Ryssland 3 197 2 818 2 185 2 110 2 738 2 378
1) Från och med 2013 siffrorna är inte jämförbara med tidigare uppgifter på grund av statistiska förändringar.

Källa: Utländska direktinvesteringar 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Tupala 029 551 3349, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2017, Tabellbilaga 1. Utländska direktinvesteringar, stock enligt land, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2017/ssij_2017_2018-10-31_tau_001_sv.html