Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.10.2018

Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille laskivat hieman vuonna 2017

Ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten kannan arvo vuoden 2017 lopussa oli 102,7 mrd. euroa, josta oman pääoman osuus oli 114,5 mrd. euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo -11,8 mrd. euroa. Sijoituskanta laski 0,2 mrd. euroa edellisvuodesta. Vuonna 2017 Suomesta tehtiin suoria sijoituksia ulkomaille nettomääräisesti -0,3 mrd. euroa.

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2005–2017.

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2005–2017.
¹) Luvut vuodesta 2013 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2004–2012 lukujen kanssa johtuen kansainvälisen tilastointistandardin muutoksista.

Ulkomailta Suomeen suuntautuneiden sijoitusten arvo vuoden 2017 lopussa oli yhteensä 73,5 mrd. euroa, josta oman pääoman osuus oli 69,8 mrd. euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo 3,6 mrd. euroa. Suoria sijoituksia Suomeen tehtiin vuonna 2017 nettomääräisesti -0,6 mrd. euroa, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2016, jolloin Suomeen suuntautuvien suorien sijoitusten nettomääräinen virta oli 8,4 mrd. euroa.

Maaryhmittäin tarkasteltuna sijoitukset Suomesta suuntautuvat pääosin EU:n alueelle, jonka yhteenlaskettu osuus sijoituskannasta vuoden 2017 lopussa oli 86 prosenttia. Euroalueelle kuuluvien maiden osuus ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten sijoituskannasta oli 54 prosenttia.

Tuottoja suorista sijoituksista kertyi ulkomailta Suomeen vuonna 2017 yhteensä 8,0 mrd. euroa ja Suomesta ulkomaille 7,2 mrd. euroa. Suomen saamat tuotot suhteutettuna ulkomaisten suorien sijoitusten kannan arvoon kasvoivat edellisvuodesta. Vuonna 2017 tuottoprosentti oli 7,8, kun vuotta aiemmin se oli 9,0.

Tähän julkistukseen sisältyy katsaus, jossa tarkastellaan tarkemmin ulkomaisten suorien sijoitusten kehitystä vuonna 2017.


Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Tupala 029 551 3349, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (368,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssij/2017/ssij_2017_2018-10-31_tie_001_fi.html