Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.9.2021

Suorien sijoitusten nettotuotot ennätystasolla vuonna 2020

Vuoden 2020 aikana suorista sijoituksista ulkomaille kertyi tuottoja suomalaisille sijoittajille yhteensä 11,3 mrd. euroa. Ulkomaisille omistajille suorista sijoituksista Suomeen kertynyt tuotto oli 5,5 mrd. euroa. Nämä omaisuustulot kirjautuvat Suomen vaihtotaseen ensitulon erään ja niiden nettovaikutus Suomen vaihtotaseeseen oli ennätykselliset 5,8 mrd. euroa vuonna 2020.

Ulkomaisten suorien sijoitusten tuotot 2007–2020

Ulkomaisten suorien sijoitusten tuotot 2007–2020

Tuotoista osinkoina ja korkoina maksettiin ulkomailta Suomeen 7,7 mrd. euroa, ja Suomesta ulkomaille 4,4 mrd. euroa. Uudelleen sijoitettujen voittojen osuus kokonaistuotosta oli Suomesta ulkomaille suuntautuvien sijoitusten kohdalla 3,6 mrd. euroa ja ulkomailta Suomeen 1,1 mrd. euroa.

Ulkomailta Suomeen tehtyjen suorien sijoitusten arvo laski vuoden 2020 aikana 76,4 mrd. eurosta 73,8 mrd. euroon. Rahoitustaloustoimina ulkomaiset sijoittajat vähensivät nettosijoituksiaan Suomeen 2,4 mrd. euron arvosta. Uudelleen sijoitettujen voittojen vaikutus sijoituskantaan oli puolestaan 1,1 mrd. euron verran positiivinen.

Suomesta ulkomaille tehtyjen suorien sijoitusten arvo laski 130,4 mrd. eurosta 117,1 mrd. euroon. Laskusta 18,4 mrd. euroa selittyy luokitus-, valuuttakurssi- ja hinnanmuutoksilla. Uudelleen sijoitetut voitot kasvattivat sijoituskantaa 3,6 mrd. euroa. Rahoitustaloustoimina sijoituksia ulkomaille tehtiin nettomääräisesti 1,5 mrd. euron arvosta.

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2004–2020

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2004–2020
¹) Luvut vuodesta 2013 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2004–2012 lukujen kanssa johtuen kansainvälisen tilastointistandardin muutoksista.

Maaryhmittäin tarkasteltuna sijoitukset Suomeen tulivat pääosin EU:n alueelta, jonka yhteenlaskettu osuus sijoituskannasta vuoden 2020 lopussa oli 81 prosenttia. Euroalueen osuus Suomeen suuntautuvien suorien sijoitusten sijoituskannasta oli 47 prosenttia. Vastaavasti suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille suuntautuivat enimmäkseen EU:n (79 %) ja euromaiden (46 %) alueille.

Tähän julkistukseen sisältyy katsaus, jossa tarkastellaan tarkemmin ulkomaisten suorien sijoitusten kehitystä vuonna 2020.


Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kinnarinen 029 551 3428, maksutase@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (478,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssij/2020/ssij_2020_2021-09-17_tie_001_fi.html