Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.9.2010

Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 2008

Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands koncentrerat till EU-länderna. I dotterbolag utomlands arbetade år 2008 sammanlagt 575 000 personer. Fler än hälften av dessa arbetade i EU-länder: nästan två av fem i gamla EU-länder och var femte i nya EU-länder. Asien och Oceanien har hunnit ikapp de nya EU-länderna. I dessa världsdelar arbetade en femtedel av dotterbolagens anställda. Uppgifterna har producerats av Statistikcentralen och de baserar sig på en enkät till företagen.

Antalet anställda utomlands år 2008

Antalet anställda utomlands år 2008

I de gamla EU-länderna fanns det mest anställda i dotterbolag inom näringsgrenarna pappersindustri (31 500 personer), el- och elektronikindustri (25 500 personer) samt maskin och metallvaruindustri (25 000 personer), sammanlagt nästan 82 000 anställda. I de nya EU-länderna hade dotterbolagen flest anställda inom handeln (18 000 personer) samt inom el- och elektronikindustrin (17 000 personer). I Asien och Oceanien hade dotterbolagen flest anställda inom el- och elektronikindustrin (54 000 personer). Av enskilda länder fanns det flest anställda i dotterbolagen i Sverige (74 000 personer), Kina (50 000 personer) och Ryssland (48 000 personer).

Dotterbolagen utomlands investerade i materiella anläggningstillgångar sammanlagt 10 885,5 miljoner euro brutto. Över 60 procent av investeringarna gjordes i dotterbolag i Europa och 25 procent i Nordamerika. I dotterbolag i gamla EU-länder gjordes investeringar mest inom metallframställning (363 miljoner euro), i nya EU-länder inom företagstjänster (146 miljoner euro) och el- och elektronikindustrin (122 miljoner euro) samt i europeiska länder utanför EU inom informations- och kommunikationsverksamhet (1 307 miljoner euro). I Nordamerika investerade dotterbolagen inom maskin och metallvaruindustri mest (2 463 miljoner euro). Av enskilda länder gjordes mest investeringar i dotterbolag i Förenta staterna, för totalt 2 613 miljoner euro.

Den sammanräknade totalomsättningen för dotterbolagen utomlands var 215 325,8 miljoner euro. I siffran ingår koncernernas interna handel. Av denna sammanräknade totalomsättning genererades nästan hälften i dotterbolag i gamla EU-länder, nästan en femtedel i nya EU-länder och nästan en femtedel i Asien och Oceanien. Av näringsgrenarna genererades mest omsättning i gamla EU-länder i dotterbolag inom handeln (17 503 miljoner euro) och inom pappersindustrin (17 460 miljoner euro), i nya EU-länder inom företagstjänster (9 936 miljoner euro) och i Asien och Oceanien inom el- och elektronikindustrin (20 817 miljoner euro). Granskat efter land genererades mest omsättning i dotterbolag i Sverige (31 874 miljoner euro), Tyskland (23 102 miljoner euro) och Estland (19 836 miljoner euro).

År 2008 sysselsatte koncerner med dotterbolagsverksamhet utomlands totalt 562 000 personer i Finland och de investerade 5 700 miljoner euro i materiella anläggningstillgångar i Finland.


Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2008/stu_2008_2010-09-13_tie_001_sv.html