Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2009, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 3) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU Handel (G) 17 140 480,7 104,8 6 721,9 208
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 12 230 392,7 73,7 2 138,8 110
Byggverksamhet (F) 8 540 366,1 18,1 1 341,5 77
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 6 880 80,3 19,7 556,6 23
Transport och magasinering (H) 6 600 78,3 9,4 334,1 45
Asien och Oceanien Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 27 890 485,2 109,0 3 938,8 185
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 56 530 747,0 177,7 19 913,4 100
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 6 450 45,1 197,3 1 983,1 49
Nordamerika Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 13 360 960,0 30,5 3 693,8 65
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 5 200 430,7 32,2 1 252,9 27
Central- och Sydamerika Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 6 840 155,1 17,9 969,7 69
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 16 850 343,1 9,6 2 199,1 30
1) Mätt med antalet anställda
2) Årsmedelvärde
3) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2009, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2009, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2009/stu_2009_2011-06-09_tau_007_sv.html