Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2013

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 163 551 11 347,6 1 328,6 63 637,2 1 677
EU28-länder exkl. EU15 84 948 1 581,5 618,7 13 163,1 1 128
Europa utanför EU 77 870 2 611,6 1 505,8 24 802,2 744
Asien och Oceanien 123 744 2 886,6 681,9 22 841,5 694
Nordamerika 37 680 3 188,6 306,2 16 898,8 276
Central- och Sydamerika 35 325 969,5 110,1 6 046,1 183
Afrika 4 514 162,9 9,6 895,3 71
Alla landgrupper totalt 527 632 22 748,3 4 560,9 148 284,2 4 773
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 03.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2013, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2013/stu_2013_2015-06-03_tau_001_sv.html