Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2017

  Antal anställda 1) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 170 508 11 898,3 1 605,5 72 271,6 1 749
EU28-länder exkl. EU15 89 384 2 059,6 719,8 15 101,2 1 169
Europa utanför EU 65 259 2 214,6 624,2 22 078,0 771
Asien och Oceanien 137 220 3 834,4 654,5 26 693,5 784
Nordamerika 48 782 5 255,1 458,4 24 377,5 294
Central- och Sydamerika 16 730 727,0 74,5 4 635,8 180
Afrika 6 330 198,7 13,3 1 179,5 122
Alla landgrupper totalt 534 213 26 187,7 4 150,2 166 337,2 5 069
1) Årsmedelvärde

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2017, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tau_001_sv.html