Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2017, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 42 774 2 427,9 139,8 11 318,2 306
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 22 301 2 250,1 150,4 7 368,5 107
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 20 396 1 476,2 313,7 10 798,8 105
Handel (G) 17 146 1 060,3 104,2 15 835,1 364
Byggverksamhet (F) 12 174 715,7 22,6 2 282,3 43
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 9 494 634,3 247,6 2 045,1 231
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 294 713,4 14,6 2 063,3 222
Kemiindustri (19-22) 7 894 556,5 226,6 3 163,6 97
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 7 737 812,7 10,2 7 204,8 84
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 7 066 329,9 99,0 2 411,0 22
EU28-länder exkl. EU15 Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 10 326 209,1 54,9 1 566,9 138
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 15 692 452,7 60,8 934,9 75
Handel (G) 14 732 309,1 37,9 4 555,1 318
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 10 444 186,3 168,7 623,1 175
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 7 482 222,1 22,3 429,1 47
Framställning av drycker och livsmedel (10-11) 5 716 102,3 42,2 940,8 27
1) De största näringsgrenarna mätt med antalet anställda
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2017, Tabellbilaga 6. Finländska dotterbolag i EU-länder år 2017, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tau_006_sv.html