Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2017, de störstä näringsgrenarna 1)

  Antal anställda 2) Personalkostnader (miljoner euro) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Europa utanför EU Handel (G) 13 362 348,8 71,3 7 974,0 183
Byggverksamhet (F) 8 293 393,7 12,1 1 463,5 59
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 7 588 309,5 16,7 1 139,5 38
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M och N) 5 354 248,8 79,2 3 874,7 174
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 5 324 314,4 8,9 2 273,3 84
Asien och Oceanien El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 57 789 1 842,3 176,2 9 712,0 155
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 45 228 1 237,9 69,1 7 823,2 210
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 10 366 200,1 81,3 1 869,6 51
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 8 185 181,0 116,7 1 093,2 78
Kemiindustri (19-22) 7 530 118,2 74,3 3 328,9 56
Nordamerika Handel (G) 5 223 437,7 34,0 4 093,2 67
El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 14 918 2 074,6 121,1 6 822,8 33
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 14 967 1 567,3 24,0 6 405,9 59
Kemiindustri (19-22) 5 259 378,4 119,5 2 672,7 29
Central- och Sydamerika El- och elektronikindustri (26, 27, 32) 5 707 358,7 14,2 1 205,3 34
Maskin- och metallvaruindustri (25, 28-30, 33) 5 862 187,5 10,7 1 100,0 63
1) De största näringsgrenarna mätt med antalet anställda
2) Konfidentiell

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2017, Tabellbilaga 7. Finländska dotterbolag i länder utanför EU år 2017, de störstä näringsgrenarna 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tau_007_sv.html