Publicerad: 29.5.2019

Finländska företags omsättning var koncentrerad till EU-länderna år 2017

Finländska företag bedrev affärsverksamhet i 5 070 dotterbolag i 142 länder år 2017. Antalet anställda minskade något jämfört med året innan och uppgick till drygt 534 000, med koncentration till Europa och Asien. Omsättningen ökade med sex procent jämfört med året innan och uppgick till 166,3 miljarder euro. Mest omsättning producerades i dotterbolag i Sverige. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik Finländska dotterbolag utomlands 2017. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som samlats in från företagen.

Finländska företags omsättning utomlands år 2017

Finländska företags omsättning utomlands år 2017

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tie_001_sv.html