Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.5.2020

Suomalaisyritykset investoivat Ruotsiin yli miljardilla eurolla vuonna 2018

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 5 430 tytäryhtiössä 139 maassa vuonna 2018. Edellisvuoteen verrattuna suomalaisyritysten toiminta ulkomailla lisääntyi usealla eri mittarilla tarkasteltuna. Henkilöstön lukumäärä nousi kahdeksan prosenttia. Liikevaihto kohosi liki kymmenen prosenttia. Investoinnit kasvoivat maltillisemmin viidellä prosentilla. Suurin osa investoinneista keskittyi EU:n alueen yrityksiin, joista erityisesti Ruotsi keräsi investointeja.

Suomalaisyritysten investoinnit ulkomaisiin tytäryhtiöihin maaryhmittäin vuosina 2014-2018

Suomalaisyritysten investoinnit ulkomaisiin tytäryhtiöihin maaryhmittäin vuosina 2014-2018

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla investoivat aineelliseen pääomaansa runsaat 4,3 miljardia euroa. Investoinneista peräti 72 prosenttia tehtiin Euroopassa ja 13 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. Teollisuuden toimiala oli globaalisti merkittävin investointikohde suomalaisille yrityksille ulkomailla runsaalla 2,5 miljardilla eurolla. Erityisesti investointeja kohdistettiin kemian- ja paperiteollisuuden tytäryhtiöihin. Euroopassa EU-maissa investoitiin teollisuuden toimialan tytäryhtiöihin vajaalla 1,3 miljardilla eurolla ja EU:n ulkopuolisissa maissa runsaalla 164 miljoonalla eurolla. Yksittäisistä maista eniten investoitiin Ruotsiin yli miljardilla eurolla.

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla työllistivät eniten henkilöstöä EU-maissa, yhteensä liki 281 390 henkilöä. EU-maissa merkittävimmät toimialat henkilöstön lukumäärällä mitattuna olivat kone- ja metallituoteteollisuus 53 090 henkilöllä sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus vajaalla 44 900 henkilöllä. Aasian ja Oseanian tytäryhtiöt olivat toiseksi merkittävin henkilöstön työllistäjä liki 143 060 henkilöllä. Aasiassa ja Oseaniassa teollisuuden toimialat elektroniikka- ja sähköteollisuus runsaalla 60 720 henkilöllä sekä kone- ja metallituoteteollisuus liki 47 130 henkilöllä työllistivät eniten. Globaalisti tarkasteltuna merkittävin työllistäjä oli elektroniikka- ja sähköteollisuuden tytäryhtiöt 153 400 henkilöllä. Ruotsi oli merkittävin suomalaisten tytäryhtiöiden ulkomailla työllistävä maa 68 450 henkilöllä.

Ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli liki 182,5 miljardia euroa. Liikevaihto on konsolidoimaton eli luku sisältää mm. konserniyhtiöiden välisen konsernin sisäisen kaupan. Liikevaihdosta yli puolet syntyi EU-maissa ja 16 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. EU-maissa sijaitsevissa tytäryhtiössä eniten liikevaihtoa syntyi tukku- ja vähittäiskaupassa runsaat 21,1 miljardia euroa ja kone- ja metallituoteteollisuudessa yli 13,1 miljardia euroa. Aasiassa ja Oseaniassa elektroniikka- ja sähköteollisuus runsaalla 10,7 miljardilla eurolla oli merkittävin toimiala liikevaihdolla mitattuna. Globaalisti mitattuna suomalaisyritysten liikevaihdosta ulkomailla tuottivat eniten teollisuuden toimiala vajaalla 110 miljardilla eurolla ja tukku- ja vähittäiskaupan toimiala runsaalla 36 miljardilla eurolla. Yksittäisistä maista eniten liikevaihtoa kumuloitui Ruotsissa noin 39,3 miljardilla eurolla.


Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (285,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/stu/2018/stu_2018_2020-05-29_tie_001_fi.html