Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2009

Internetin käytön muutokset. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2008 -tutkimuksen tuloksia

83 prosenttia 16- 74 -vuotiaista suomalaisista ilmoitti käyttäneensä internetiä viimeisten kolmen kuukauden aikana keväällä 2008. Osuus oli noussut edellisestä vuodesta neljä prosenttiyksikköä. Internetiä myös käytetään säännöllisesti ja usein. Peräti 80 prosenttia netin käyttäjistä ilmoitti käyttävänsä sitä päivittäin tai lähes päivittäin. Kuukausittain tai harvemmin käyttäneitä oli vain viisi prosenttia. Jokapäiväisyys koskee suuressa määrin myös iäkkäitä ihmisiä. Peräti 60 prosenttia 65- 74 -vuotiaista viimeisten kolmen kuukauden aikana nettiä käyttäneistä ilmoitti käyttävänsä nettiä päivittäin. Myös koko väestön tasolla internetin jokapäiväinen käyttö on yleistä. Nettiä päivittäin tai lähes päivittäin käyttävien osuus kaikista 16- 74-vuotiaista oli 66 prosenttia vuonna 2008.

Internetin käyttö Euroopassa

Tietokone ja internetyhteys jatkavat yleistymistään eurooppalaisissa kodeissa. Eräissä Euroopan maissa kuten Hollannissa ja Skandinavian maissa tietokone ja internet oli keväällä 2008 jo lähes 90 prosentissa kodeista. Näissä maissa yleistyminen on jo hidasta, sillä kasvunvaraa ei enää juurikaan ole. Sen sijaan yleistyminen on ollut nopeaa eräissä maissa kuten Espanjassa, Romaniassa ja Slovakiassa.

Yhä useampi eurooppalainen myös käyttää internetiä. Viimeisten kolmen kuukauden aikana nettiä käyttäneiden osuus koko väestöstä nousi EU:ssa vuonna 2008 edellisestä vuodesta viisi prosenttiyksikköä 62:een prosenttiin.

Verkko- ja sanomalehtien lukeminen

Verkkolehtien lukeminen on yksi yleisimmistä internetin käyttötarkoituksista. Verkkolehtiä lukee yli puolet 16-74 -vuotiaasta väestöstä ja noin 70 prosenttia internetin käyttäjistä. Eniten verkkolehtiä lukevat 25-44-vuotiaat nuoret aikuiset. Sen sijaan verkkolehtien tilaaminen ei ole kovin yleistä. Lähes kaikki 45 vuotta täyttäneet lukevat sanomalehtiä hyvin säännöllisesti. Nuoret lukevat painettuja lehtiä vähemmän kuin muut ikäryhmät.

Verkkopankin käyttö

Verkkopankin käyttö laskujen maksuun ja muiden pankkiasioiden hoitamiseen on yleistynyt viime vuosina. Vuonna 2008 internetkäyttäjistä 87 prosenttia ja kaikista 16 - 74-vuotiaista 72 prosenttia eli noin 2,8 miljoonaa henkilöä asioi verkkopankissa. Vuonna 2004 verkkopankkia käytti puolet koko väestöstä. Vuonna 1998 vajaa puoli miljoona suomalaista oli käyttänyt verkkopankkia. Pankkiasiointi verkon kautta ei ole internetkäyttäjien joukossa kovinkaan ikäsidonnaista, sillä 60 - 74-vuotiaistakin internetkäyttäjistä 80 prosenttia käytti verkkopankkia.

Verkko-osallistuminen

Politiikkaa oli internetin kautta seurannut 29 prosenttia kaikista 16-74-vuotiaista. Yleisintä politiikan seuraaminen netin avulla oli nuorehkojen, korkeasti koulutettujen pääkaupunkiseudulla tai suurissa kaupungeissa asuvien parissa. Heistäkin seuranneiden osuus oli vain noin puolet. Politiikkaa internetin kautta seuraavista poliittiseen keskusteluun osallistuu vain noin joka kymmenes.

Tiedot käyvät ilmi vuoden 2008 tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksen raportista Internetin käytön muutokset. Raportissa tarkastellaan tietokoneen ja internetin käytön yleisyyttä ja käyttötarkoituksia, verkko-osallistumista, sanomalehtien ja verkkolehtien lukemista, internetiä ja viestintätapojen muutosta, palvelujen saavutettavuutta tietoyhteiskunnassa sekä pankkiasiointia internetissä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus on EU-harmonisoitu. Se tehdään kaikissa EU:n jäsenmaissa ja eräissä muissa Euroopan maissa.

Lisätietoja: Rauli Kohvakka (09) 1734 3448, Timo Sirkiä (09) 1734 2622 , tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Lähde: Internetin käytön muutokset. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2008 tutkimuksen tuloksia. Tilastokeskus.

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 27.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2008/sutivi_2008_2009-04-27_tie_002_fi.html