Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.9.2009

Den ökande användningen av internet stannade av

Den ökande användningen av internet har stannat av åtminstone tills vidare. Våren 2009 uppgav 82 procent av 16-74-åriga finländarna att de använt internet under de föregående tre månaderna. Detta är en procentenhet mindre än år 2008. Tidigare under detta decennium ökade internetanvändarnas andel av befolkningen med några procentenheter årligen.

Användningen av internet expanderar dock fortfarande på annat sätt. Det är t.ex. allt vanligare att dagligen gå in på internet. Under våren 2009 uppgav 82 procent av nätanvändarna att de använder internet dagligen eller nästan dagligen. Andelen ökade med två procentenheter från året innan.

Internetanvändningen under föregående tre månader 2000-2009, andel av 16-74-åringarna

Förutsättningarna för att använda internet förbättras i Finland. Internetanslutningarna i hemmen ökade med sex procentenheter till 78 procent. Också datorerna blir allt vanligare. Våren 2009 hade 80 procent av hushållen tillgång till dator, medan andelen året innan var 76 procent. I hemmen håller de bärbara datorerna snabbt på att konkurrera ut bordsdatorerna. De bärbara datorerna har redan nu blivit vanligare än bordsdatorerna. Våren 2009 hade 56 procent av hushållen en bärbar dator, medan andelen hade sjunkit till 49 procent för bordsdatorernas del.

Internet är oftast ett verktyg för att kommunicera, uträtta ärenden och söka information. E-post är den vanligaste användningen av nätet. Våren 2009 skickade eller mottog 91 procent av användarna e-post, medan 86 procent sökte information om varor och tjänster.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årliga undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik. Omkring 3 000 personer intervjuas i undersökningen.

Källa: Undersökningen om användning av informations- och kommunikationsteknik 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauli Kohvakka (09) 1734 3448, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 8.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2009/sutivi_2009_2009-09-08_tie_001_sv.html