Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.10.2010

Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä

Korjattu 26.10.2010 klo 10. Ensimmäisessä taulukossa: Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen yleisyys 2010, %-osuus väestöstä lukujen pyöristyksistä johtuvat korjaukset on merkitty punaisella.

Internetin käyttö yleistyy edelleen. Käyttäjiä on jo 86 prosenttia Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan. Sähköposti, verkkopankki ja tiedonhaku tavaroista tai palveluista ovat yleisimpiä netin käyttötapoja. Verkkoyhteisöihin on rekisteröitynyt 42 prosenttia suomalaisista. Miehet käyttävät nettiä useammissa paikoissa kodin ja työn ulkopuolella kuin naiset ja käyttävät yhteyteen useammin mobiileja laitteita.

Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen yleisyys 2010, %-osuus väestöstä

  Käyttänyt internetiä viim. 3 kk aikana Käyttää internetiä yleensä useita kertoja päivässä Käyttänyt sähköpostia viim. 3 kk aikana Käyttänyt verkkopankkia viim. 3 kk aikana Etsinyt tietoa tavaroista tai palveluista viim. 3 kk aikana Lukenut verkkolehtiä tai televisiokanavien internetsivuja viim. 3 kk aikana Ostanut verkon kautta viim. 3 kk aikana Rekisteröitynyt yhteisöpalvelun käyttäjäksi Seuraa jotain yhteisöpalvelua vähintään päivittäin
16-24v 99 76 91 72 80 92 46 83 67
25-34v 100 78 96 98 94 92 64 76 60
35-44v 96 65 89 91 84 85 58 44 25
45-54v 92 53 79 83 80 74 42 29 12
55-64v 75 43 61 66 60 61 25 15 5
65-74v 43 19 35 36 32 35 9 5 2
                   
Miehet 87 59 76 76 76 76 41 40 25
Naiset 85 54 78 76 70 73 42 43 30
Yhteensä 86 56 77 76 73 74 41 42 28

Vanhemmissa ikäryhmissä internetin käyttö yleistyy nopeasti. Internetin käyttäjien osuus 65–74-vuotiaista kasvoi vuodessa peräti kymmenellä prosenttiyksiköllä 43 prosenttiin. Nuoremmissa ikäryhmissä jo lähes kaikki käyttävät nettiä.

Internetiä käytetään paitsi yhä yleisemmin myös yhä useammin. Suomalaisista 72 prosenttia on internetissä päivittäin tai lähes päivittäin. Päivittäinen käyttö yleistyy kaikenikäisten parissa, mutta nopeimmin vanhemmissa ikäryhmissä. Internetin käyttö on jo niin runsasta, että se muodostaa valtaosan tietokoneen yksityiskäytöstä.

Yleisimmin internetissä tehdään arkisia asioita, jotka liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, henkilökohtaiseen talouteen, ostoksiin ja joukkoviestimien seurantaan. Tutkimuksessa kysytyistä käyttötavoista yleisin oli sähköposti, jota oli käyttänyt 77 prosenttia vastaajista kolmen kuukauden aikana. Pankkiasioita oli netissä hoitanut 76 prosenttia ja lähes yhtä moni oli etsinyt tietoa palveluista tai tavaroista (74 %). Myös viranomaisten kanssa asioidaan yleisesti netissä. Tietoa oli viranomaisten verkkosivuilta hakenut joka toinen ja täytetyn lomakkeen oli lähettänyt lähes kolmannes vastaajista.

Joukkoviestimien seuraaminen myös netin kautta on hyvin yleistä. Esimerkiksi uutisia verkkolehdistä tai televisiokanavien nettisivuilta oli lukenut 74 prosenttia 16–74 -vuotiaista suomalaisista.

Niin sanottu sosiaalinen media ja verkkoyhteisöt ovat jo yleisessä käytössä. Johonkin yhteisöpalveluun (Facebook, Twitter, jne.) oli keväällä 2010 rekisteröitynyt 42 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista. Verkkoyhteisöihin osallistujat ovat toistaiseksi pääasiassa nuorempia netin käyttäjiä. Kaksi kolmesta nuoresta ja nuoresta aikuisesta seuraa jotain yhteisöpalvelua päivittäin.

Miehillä ja naisilla ovat tavallisimmat internetin käyttötavat ja -paikat sekä käytön useus hyvin samanlaisia, myös silloin kun tarkastelu tehdään ikäryhmittäin. Samoin internetin kautta jotain ostaneiden osuudet ovat miehillä ja naisilla yhtä suuria.

Miehillä ja naisilla on kuitenkin myös eriytyneitä käyttötarkoituksia. Naiset suosivat erityistiedon etsimistä internetsivuja selailemalla tai käyttämällä nettiä sosiaaliseen yhteydenpitoon. Miehet käyttävät internetiä useammassa tarkoituksessa kuin naiset. Miesvoittoisimmat käyttötavat liittyvät tiedostojen lataamiseen ja netin kirpputoreilla tai huutokauppasivuilla yksityistarkoituksessa käytävään tuotteiden ostoon tai myyntiin. Liikkuessaan kodin, työ- tai opiskelupaikan ulkopuolella miehet käyttävät internetiä useammin ja useammissa paikoissa kuin naiset. Lisäksi he käyttävät naisia useammin internet-yhteyteen matkapuhelinta tai ollessaan kodin tai työpaikan ulkopuolella, kannettavaa tietokonetta.

Internetin käyttötapojen yleisyydessä ei vuodessa tapahtunut kovin suuria muutoksia. Useimmat käyttötavat yleistyivät hieman, mikä oli lähinnä seurausta ylipäätään netin käytön yleistymisestä.


Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka (09) 1734 3448, Perttu Melkas (09) 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (515,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_tie_001_fi.html