Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2011, %-osuus väestöstä

  Hakenut tietoja viranomaisten internetsivuilta Hakenut internetistä virallisia lomakkeita täyttämistä varten Lähettänyt täytettyjä lomakkeita viranomaisille internetin kautta Internetin kautta viranomaisille lähetetty lomake oli veroilmoitus
  %-osuus väestöstä
16-24v 54 59 37 13
25-34v 77 73 57 31
35-44v 72 64 54 28
45-54v 66 54 43 23
55-64v 48 40 30 16
65-74v 27 22 15 6
         
Opiskelija 62 61 43 11
Työllinen 66 59 46 27
Eläkeläinen 30 24 17 7
         
Perusasteen koulutus 38 35 24 9
Keskiasteen koulutus 56 52 39 18
Korkea-asteen koulutus 77 67 54 33
         
Pääkaupunkiseutu 72 67 53 27
Suuret kaupungit 59 56 44 18
Muut kaupunkimaiset kunnat 56 49 37 21
Taajaan as/maaseutum. kunnat 51 45 32 17
         
Miehet 59 54 42 22
Naiset 58 52 38 18
Yhteensä 58 53 40 20

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2011, Liitetaulukko 9. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2011, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tau_009_fi.html